Rodriguez Collegium Michal Prokop & Framus Five: Krásný Ztráty Michal Prokop, Luboš Andršt, Jan Hrubý trio Vyjakomy Michal Prokop - koncerty
Metronome